Fulltextové vyhledávání:
Ediční řady zaměřené na informace z ES (EU)
Dokumenty ES pracovní překlady dokumentů vybraných Vydavatelskou radou MD a GŘ z Official Journal of the European Union (dříve European Communities)
Přehled nejnovějších dokumentů ES se vztahem
k dopravě
ediční řada, ve které se uveřejňují české překlady názvů vybraných důležitých předpisů z oblasti dopravy z Official Journal of the European Union (dříve European Communities)
CORDIS focus překlady z věstníku Evropské komise o nových aktivitách v rámci výzkumu a vývoje, zejména Rámcových programech
Další ediční řady s dopravní tématikou zpracované na základě zahraničních zdrojů:
Informace ze zahraniční dopravy pracovní překlady vybraných materiálů a zajímavých článků ze zahraničních časopisů
Statistika v dopravě statistické údaje o dopravě z různých zdrojů
Stručné informace přehled chystaných akcí, nabídka zajímavých publikací, krátké aktuality aj.
Inteligentní dopravní systémy edice se zabývá využitím nových informačních technologií v dopravě
Doprava a životní prostředí edice se zabývá dopadem dopravy na životní prostředí