České dráhy, a.s. ODIS - VYDÁVANÉ EDICE


 
SMĚRNICE RADY 96/48/ES
ze dne 23. července 1996
o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému
ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 30. května 2002
o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému "Údržba" transevropského vysokorychlostního železničního systému podle čl. 6 odst. 1 směrnice 96/48/ES
ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 30. května 2002
o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému "Řízení a zabezpečení" transevropského vysokorychlostního železničního systému podle čl. 6 odst. 1 směrnice Rady 96/48/ES
ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 30. května 2002
o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému "Infrastruktura" transevropského vysokorychlostního železničního systému podle čl. 6 odst. 1 směrnice Rady 96/48/ES
ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 30. května 2002
o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému "Energie" transevropského vysokorychlostního železničního systému podle čl. 6 odst. 1 směrnice 96/48/ES
ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 30. května 2002
o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému "Provoz" transevropského vysokorychlostního železničního systému podle čl. 6 odst. 1 směrnice Rady 96/48/ES
ROZHODNUTÍ KOMISE
ze dne 30. května 2002
o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému "Kolejová vozidla" transevropského vysokorychlostního železničního systému podle čl. 6 odst. 1 směrnice 96/48/ES
Další dokumenty, vztahující se k tématu
Dokumenty ES č. 10/2001 Směrnice 2001/16/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 19. března 2001 o interoperabilitě transevropského konvenčního železničního systému
Dokumenty z jednání
Výboru pro interoperabilitu
určené pro odbornou veřejnost a zprávy z jednání